SYMFONI OCH SOLISTER 2005

SYMFONI OCH SOLISTER 2005

Söndag den 13: e februari 2005, Nybrokajen 11 kl 1500.

Tjajkovskijs symfoni No 6, Patétique
Solostycken med sångare och instrumentalister ur orkestern

Solister
Michael Axelsson, Lenskijs aria ur Eugene Onègin, Tjajkovskij
Susanne Francett, Romans för violin i f-moll, Stenhammar
och Olympias aria ur Hoffmans äventyr, Offenbach
Eric Francett, ur Kontrabaskonsert, Koussevitzky
Eva-Tea Lundberg, Hornkonsert nr 1, Mozart
Elin Skoglund, ur Nyckelharpskonsert, Johanson