Symfoni och solister

SYMFONI OCH SOLISTER 2007

Lördag 13 Oktober 2007 kl 1600, Nybrokajen 11

Tjajkovskij Symfoni nr 5
Solister från orkestern och från Lilla Akademien.

Susanne Francett, sopran
Per-Erik Jonsson, violin
Tom Liljefors, trumpet LA
Josef Segerstedt, gitarr LA
Louisa Tatlow, violin LA

Konferencier Hans-Erik Rudin
Dirigent Nils-Gunnar Burlin

Biljetter 150/130 kr, RUM-medlemmar 120 kr
Nybrokajen 11; biljettkassan öppen mån-fred 12-16, tel 08-407 17 00.
ATG-ombud/BiljettDirekt/Ticnet 077-170 70 70.
www.nybrokajen11.rikskonserter.se

Konserten ges även söndag 14 oktober kl 16.00 på Scandic Infra City,
Kanalv 10, Upplands Väsby. Arrangör: Musik i Ballroom.