Till minne av Karl XV 1826–1872 ges en konsert i Riddarholmskyrkan. Kvällen inleds med gregoriansk klostersång och avslutas med F.A. Reissigers Requiem tillägnad Karl XIV Johan.

Söndag 18 september

Såsom i himmelen så ock på jorden

Medverkande
Stockholms Symfoniorkester
Slottskyrkans Vokalensemble
Vox Archangeli

Solister
Hovsångare Elin Rombo
Hovsångare Ann Hallenberg
Hovsångare Michael Weinius
Hovsångare Karl-Magnus Fredriksson

Söndag 18 september kl 19.00 i Riddarholmskyrkan

Program
Gregoriansk klostersång
F.A. Reissiger: Requiem tillägnad Karl XIV Johan

Dirigent
Nils-Gunnar Burlin

Entré: 250kr
Mer information och biljetter: https://www.kungligaslotten.se/kalendarium/evenemang/sasom-i-himmelen-sa-ock-pa-jorden

Såsom i himmelen så ock på jorden
Märkt på: