Symfoni & Solist

SÖNDAG 11 FEBRUARI 2018

Symfoni & Solist

SOLIST
Pascal Gallet, piano

Söndag 11 februari kl 17.00 i Hedvig Eleonora kyrka

Tjajkovsky: Pianokonsert nr 1, b-moll
Tjajkovsky: Symfoni nr 6, Pathétique, h-moll
Dirigent

Nils-Gunnar Burlin

Entré: 150:- (församlingsmedlem med medlemskort för 2018 fri entré)