Nordisk Eurytmifestival 2012

NORDISK EURYTMIFESTIVAL

Stockholms Symfoniorkester deltar i två föreställningar under festivalen

SÖNDAG 24 JUNI KL 1900
Förspel till Förklädd Gud, Lars-Erik Larsson
Tre danser för orkester, Wilhelm Peterson-Berger
Pastoralsvit, Lars-Erik Larsson

Eurytmiensemble Järna, Inger Hedelin

TISDAG 26 JUNI KL 1900
Andante Festivo, Jean Sibelius
Valse Triste, Jean Sibelius
Fratres, Arvo Pärt, violinsolist Per-Erik Jonsson

Eurytmiensemble Järna, Inger Hedelin

 

KULTURHUSET I YTTERJÄRNA

ytterj

Eurytmiensemble Järna, Inger Hedelin
Stockholms Symfoniorkester
Dirigent Nils-Gunnar Burlin
Konsertmästare Per-Erik Jonsson

Läs mer