Stockholms Symfoniorkester är en mycket uttrycksrik orkester med ett brett register – från stora symfoniska verk, pop, musikal och folkmusik till operett, opera och körverk. Orkestern bildades 2004 och är en fristående förening som ger både offentliga och enskilda (evenemang, företag, jubileum etc) konserter. Musikantskaran är blandad – yngre och äldre, musikskoleelever, musikhögskolestudenter, musiklärare, professionella musiker och fritidsmusikanter.

Mer om orkestern kan läsas här